Jesteś tutaj: Oferta
123

Oferta

   Zakres świadczonych usług:

- księgi handlowe (także Wspólnot Mieszkaniowych)
- obsługa księgowa Wspólnot Mieszkaniowych
- podatkowe księgi przychodów i rozchodów
- ryczałt od przychodópw ewidencjonowanych
- karta podatkowa
- kadry i płace
- kompleksowa obsługa ZUS

 

 

   Ponadto biuro oferuje:

- pomoc przy zakładaniu firmy
- wyprowadzenie zaległości - analiza przedsiębiorstwa
- rozliczenie roczne
- rozliczenia ulg na materiały budowlane -VZM
- rozliczenia majątkowe, spadkowe oraz darowizny

 

 

Oferujemy bezpośrednią współpracę z:

- biegłym rewidentem
- kancelarią prawną
- ze specjalistą ds. BHP oraz P.Poż.
- ubezpieczycielem

 

  USŁUGI KSIĘGOWE

Oferujemy naszym klientom kompleksowe usługi księgowe, w skład których wchodzą:
- prowadzenie ksiąg rachunkowych albo podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a dla ryczałtowców ewidencji przychodów
- sporządzamy ewidencję środków trwałych i wyposażenia, prowadzenia ewidencji obrotu maszynowego
- prowadzenia ewidencji do celów podatku VAT
- rozliczania w zakresie podatku VAT
- na podstawie ksiąg i rejestrów wypełniamy wszystkie niezbędne deklaracje podatkowe i sprawozdawcze oraz dostarczamy je do odpowiednich urzędów
- informacje w zakresie prowadzenia działalnośći gospodarczej
- rozliczania w zakresie podatku dochodowego
- sporządzania sprawozdań finansowych
- opracowywaniu wniosków kredytowych
- sporządzaniu sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS
- reprezentowaniu podatnika przed Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym oraz w innych urzędach w zakresie prowadzonej działalnośći
- przygotowaniu i załatwianiu spraw związanych z aktualizacją danych o przesiębiorstwie w Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym, ZUS
- bez ograniczeń udzielamy wszelkich wyjaśnień księgowo- podatkowych